Regional miljöinformation - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Regional miljöinformation för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten finns på dessa sidor:

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning


Tillstånd, anmälningar och registrering

Miljökonsekvensbedömning

Vatten


Vattensituation och prognoser

Flöden och översvämningar

Planer för hantering av översvämningsrisker

Översvämningsgrupper

Ytvattnen

Grundvattnen

Vattenskydd

Utnyttjande av vattenresurser

Natur

Konsumtion och produktion
 

Bästa tillgängliga teknik

Livsmiljön och planläggning


Samhällsstrukturen

Livsmiljön

Kartor och statistik


Miljöns tillstånd

Indikatorer för miljöns tillstånd

 

 

Publicerad 27-10-2015 kl. 13.42, uppdaterad 03-07-2020 kl. 10.22