Aktivitet

Verksamheten inom Pro Skärgårdshavet består av aktivt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter, vattenskyddsorganisationer och medborgare.
 

PS_sivuille.JPG

På en studieresa till Skärgårdshavet informerades om de vattenskyddsåtgärder som genomförts under 2012. Bild: Sanna Tikander

PS_sivuille.JPG

Vid Halikkoviken i Salo informerades om reduktionsfiske och andra vattenskyddsåtgärder 2011. Bild: Kati Javanainen

Nasta1.JPG

Lågstadielever i Sydvästra Finland fick guidning i vattendragsgranskning under 2011–2013.Bild: Kati Javanainen

PS_sivuille.JPG

Medlemmarna i gruppen Metoder och teknologi bekanta sig med vattenskyddet inom torvproduktionen år 2011. Bild: Sanna Tikander

PS_Sivuille.JPG

De som arbetar med Pro Skärgårdshavet fick lära sig om produktionen av ekologiskt fläskkött från betande djur vid ett besök till Gdansk i Polen under 2013. Bild: Kati Saarni

Publicerad 24-09-2013 kl. 12.09, uppdaterad 08-09-2017 kl. 11.28