Vattenvården är allas vår uppgift

AktuellT

Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner tåg slut 14.5.2021

Förslagen till vattenförvaltningsplaner 2022–2027 som omfattar nästan hela Finland är nu klara och det var möjligt att ge respons på dem i sex månader under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Samrådsförfarandet för Ålands vattenförvaltningsplaner inleds i december 2020.

Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Åtgärdsprogrammen konkretiserar genomförandet av planerna delvis också på lokal nivå. 

Förslag till planer för 2022–2027, material och respons

Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif

1. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Vuoksens vattenvårdsområde 2022–2027 (på finska) 

2. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Kymmene älvs-Finska vikens vattenvårdsområde 2022–2027

3. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenvårdsområde 2022–2027.

4. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Ule älvs-Ijo älvs vattenvårdsområde 2022–2027 (på finska)

5. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Kemi älvs vattenvårdsområde 2022–2027 (på finska)

6. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Torne älvs vattenvårdsområde 2022–2027 (på finska)

7. Förslag till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Tana älvs-Näätämöjokis-Pasvik älvs vattenvårdsområde 2022–2027 (på finska)

8. Åland ser till verkställa ramdirektivet för vatten för sin egen del och utgör ett separat vattenvårdsområde. Samrådsförfarandet för vattenvården på Åland inleds i december 2020.

 

Öppna miljöinformationssystem och karttjänst

Mer information om yt- och grundvattnens status, faktorer som påverkar statusen och miljömål samt åtgärder för att förbättra vattnens status finns i de öppna miljöinformationssystemen, rapporterna och karttjänsten.

Vill du veta vilka åtgärder som hittills har vidtagits för att förbättra vattnens status?

Vattenvården planeras steg för steg

Planerna för vattenvården uppdateras stegvis vart sjätte år. Just nu behandlas förslagen till vattenförvaltningsplaner för tiden 2022–2027.

Cykeln för planeringen av vattenvården
Cykeln för planeringen av vattenvården varar sex år.

 

Publicerad 17-05-2021 kl. 9.07, uppdaterad 11-05-2021 kl. 15.55