Gå till innehållet

Vattenvården är allas vår uppgift

På denna sida hittar du vattenvårdsområdena och deras samrådshandlingar (pdf) som också innehåller information om att inleda och genomföra en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Via sidan får du också tag på materialet på karttjänsten Påverka vattnen.

Vattenvårdsområdena och deras samrådshandlingar

  1. Vuoksen vattenvårdsområde (pdf)
  2. Kymmene älv - Finska vikens vattenvattenvårdsområde (pdf)
  3. Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenviken vattenvårdsområde (pdf)
  4. Ule älv - Ijo älv vattenvårdsområde (pdf)
  5. Kemi älv vattenvårdsområde (pdf)
  6. Torne älv vattenvårdsområde (pdf)
  7. Tana älv - Näätämöjoki - Pasvig älv vattenvårdsområde (pdf)

Karttjänst

Vattenvården planeras steg för steg

Vattenförvaltningsplanerna uppdateras stegvis vart sjätte år. Mer information om planeringen

Cykeln för planeringen av vattenvården
Cykeln för planeringen av vattenvården varar sex år.

 

Publicerad 14.12.2016 kl. 14.16, uppdaterad 10.7.2018 kl. 13.24