Gå till innehållet

Hur kan vi förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd och hur kan vi hantera översvämningar?

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Funderar du över framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar?

Finlands havsförvaltningsplan, vattenförvaltningsplanerna och planerna för hantering av översvämningsrisker uppdateras med sex års mellanrum. Målet är att Östersjöns och vattendragens tillstånd inte längre ska försämras utan att de ska uppnå åtminstone god miljöstatus och att översvämningar och de skadliga följder dessa har ska minska.

Planerna ska uppdateras 2022–2027, och detta arbete har nu inletts. Medborgare, företag, organisationer och sammanslutningar har ombetts framföra åsikter om vad som borde beaktas i samband med uppdateringen. Planeringsomgångens första samråd har avslutats och kommentarerna beaktas i den fortsatta beredningen. Tack för all respons!

Läs mer om havsvården, vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker under länkarna nedan.

 
 
 

Så här kan du också påverka:

Viiva (oranssi)

1. Delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

2. Påverka genom ditt eget agerande Viiva (oranssi)

3. Påverka via samarbetsgrupper Viiva (oranssi)

Påverka genom ditt eget agerande

Även små gärningar kan ha en stor inverkan. Ytterligare information och anvisningar för deltagandet hittar du bl.a. här:

Påverka via samarbetsgrupper och översvämningsgrupper

  • Sprid din åsikt via de regionala samarbetsgrupperna.
  • Man kan vända sig till samarbetsgrupperna med förslag till åtgärder, beslut och planer också mellan perioderna för hörande, när som helst.
  • Mer information om samarbetsgrupperna i din region finns här:
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.43, uppdaterad 26.5.2020 kl. 9.43