Gå till innehållet

Beredskap för översvämningsrisker

Samråd om förslagen för hanteringsplaner för översvämningsrisker ordnas 2.11.2020-3.5..2021. Se mer och ge respons www.miljo.fi/paverkavattnen.

 

22 områden med betydande översvämningsrisk fram till 2024

Jord- och skogsbruksministeriet fastställtde 20.12.2018 områden med betydande översvämningsrisk från vattendrag eller havet. Se mer: Preliminär bedömning av översvämningsrisker

 

Samråd om förslagen för betydande riskområden för översvämning har avslutats den 9 juli 2018

Från den här sidan kan du ladda ned NTM-centralernas samrådsdokument (pdf) samt information om påbörjande och genomförande av miljöbedömningen enligt SMB-lagen. Sammanställningar över åsikter finns på NTM-centralens egna samrådssidor ( klicka på områdets namn från listan eller på kartan nedan). Förslagen uppdaterades på grund av åsikter. De befintliga områdena med översvämningsrisk hittar du på NTM-centralernas sidor eller från karttjänsten för översvämningar (www.ymparisto.fi/tulvakartat).

Samrådsdokument:
Länkar till regional information och förslag. Materialet är delvis på svenska.

1.      Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten; förslag (pdf)
2.      Södra Savolax; förslag (pdf)
3.      Tavastland; förslag (Kanta-Häme pdf, Päijät-Häme pdf)
4.      Sydöstra Finland; förslag (Kymmennedal pdf, Etelä-Karjala pdf)
5.      Kajanaland; förslag (pdf)
6.      Mellersta Finland; förslag (pdf)
7.      Lappland; förslag (pdf);
8.      Birkaland; förslag (pdf)
9.      Norra Karelen; förslag (pdf)
10.    Norra Österbotten; förslag (pdf)
11.    Norra Savolax; förslag (pdf)
12.    Nyland; förslag (pdf)
13.    Egentliga Finland och Satakunta; förslag (pdf)
 

Samrådets bakgrundsprotokoll


Dagvattenöversvämningar, alltså översvämningar från ösregn och snösmältning, är kommunernas ansvar. Se mer på www.ymparisto.fi/hulevesitulvat (på finska).

 

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker är en ständigt pågående process


Grundat på den inkomna feedbacken och de granskade förslagen utsåg Jord- och skogsbruksministeriet den 20 december 2018 Finlands mest betydande områden för översvämningsrisker fram till år 2024. Översvämningsgrupper ska förbereda hanteringsplaneringen för översvämningsriskerna i dessa områden. För de betydande områdena för översvämningsrisk utfärdas eller uppdateras kartorna för översvämningsfaror och översvämningsrisker samt planer som omfattar hela området för vattendrag eller kust för kontroll av översvämningsriskerna.

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker består av tre faser, som upprepas med 6 års mellanrum. Faserna är:

  1. Preliminär bedömning av översvämningsrisker (mer information)
  2. Lägga översvämningskartor för områden som anses vara betydande (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Hanteringsplaner för översvämningsrisker, som innehåller målsättningar och åtgärder (Sammanfattning av hanteringsplanerna för översvämningsrisker för åren 2016-2021)

 

Vaikutavesiin_tulvariskienhallintakaavio_SV
Planeringsfaserna för hantering av översvämningsrisker
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 4.4.2018 kl. 13.24, uppdaterad 9.9.2020 kl. 13.39