Hur kan vi förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd och hur kan vi hantera översvämningar?

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar?

Statsrådet fattade den 16.12.2021 beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom jord- och skogsbruksministeriet godkände planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras. Målet för hanteringen av översvämningsrisker är att minska riskerna, förebygga och mildra och de skadliga följderna som översvämningarna medför och stödja beredskapen för översvämningar.

Närmare uppgifter

 
 
 

Så här kan du också påverka:

Viiva (oranssi)

1. Delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

2. Påverka genom ditt eget agerande Viiva (oranssi)

3. Påverka via samarbetsgrupper Viiva (oranssi)

Påverka genom ditt eget agerande

Även små gärningar kan ha en stor inverkan. Ytterligare information och anvisningar för deltagandet hittar du bl.a. här:

Påverka via samarbetsgrupper och översvämningsgrupper

  • Sprid din åsikt via de regionala samarbetsgrupperna.
  • Man kan vända sig till samarbetsgrupperna med förslag till åtgärder, beslut och planer också mellan perioderna för hörande, när som helst.
  • Mer information om samarbetsgrupperna i din region finns här:
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 17-05-2021 kl. 15.49, uppdaterad 17-12-2021 kl. 8.45