Gå till innehållet

Nätverk för restaurering av vattendrag

Det finska Nätverk för restaurering av vattendrag är en öppen plattform som förmelar information om och erfarenheter av restaurering av sjöar och strömmande vatten i Finland för att förbättra vattnets status.

Nätverket främjar samarbete mellan administration, forskare, lokala aktörer, entreprenörer, operatörer och finansiärer. Det stöder också offentlig-privat partnerskap och frivillig verksamhet samt sprider aktuell information om restaureringsfrågor och god praxis.

Nätverket grundades 2012 som en del av genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten i Finland. Nätverket samordnas av Finlands miljöcentral och finansieras främst av miljöministeriet och jord- och skogbruksministeriet.

Aktiviteter

  • Seminarier, kurser och fältutflykter
  • Kampanjer
  • Informationsdelning via webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier
  • God praxis för vattenskydd och restaurering, framgångshistorier, utmaningar och misslyckanden, användning av vattenlevande ekosystemtjänster
  • Aktuell information om ekonomiska möjligheter, evenemang och lagstiftning
  • Kontaktinformation för operativa företag och stiftelser
  • Samarbete och projekt med regionala nätverk och andra intressenter
Deltagare i seminariet som handlade om mindre vattendrag vid en praktisk övning i elektrofiske av en stadsbäck i Ylöjärvi, september 2020. © Foto: Satu Heino, KVVY ry.
Publicerad 6.10.2020 kl. 13.08, uppdaterad 4.11.2020 kl. 15.11