Händelser

31.1.2013 

Natureship har slutat. Tack för alla för samarbete! Projekt publikationer och skötselplaner kan laddas från sektion "Publikationer". 

23.2.2012

Presentationer av SEMI-NATURAL LANDSCAPES - Guidelines for nature management assisted with historical data and GIS -seminarium kan laddas från här: Semi-natural landscapes -seminarium.

12.1.2012

Projektet Natureship arrangerar ett seminarium om skötsel av kulturlandskap  inom ämnet: SEMI-NATURAL LANDSCAPES - Guidelines for nature management assisted with historical data and GIS (Semi naturliga landskap -riktlinjer för miljöförvaltning med stöd av historisk data och GIS).

Seminariet koncentrerar sig på användning av gamla kartor och flygfotografier samt historiska uppgifter då man planerar skötsel och dess förverkligandet på landskapsnivå. Mellan åren 2010-2011 genomfördes ett försök inom Skärgårdshavets nationalpark. Geografiska och geologiska institutionen vid Åbo Universitet och Forststyrelsen samarbetar inom projektet med detta tema. Som en slutprodukt ges det ut en publikation kring det här ämnesområdet. Seminariets preliminära program finns i bilagan: Semi-natural_landscapes_seminar.pdf.

Efter seminariet arrangeras en tvådagars workshop (25-26.1.2012). Workshopen koncentrerar sig på praxis av användning av flygfotografier och gamla kartor samt diverse planering av olika skötsel och användning av olika material vid planeringsarbetet och dess integrering. Tillfället sker vid Åbo Universitets datorer. Mer information: maija.mussaari(at)metsa.fi eller timo.pitkanen(at)utu.fi. 

27.9.2011

Natureship projektet hade en församling i Nigula fältverkstationen i södra Estonia under 14.–16.9.2011. Under mötet diskuterades flera saker, till exempel framtidens seminarier, innehållande av publikationer och konkurrensutsättningar som kommer att handlas i projektet. Några fotografier av mötet i Nigula skall publiceras i Natureships webbsidor i slutet av september.

3.8.2011

Lina Munsterhjelm och Juuso Haapaniemi jobbar som sommarpraktikanter på Forststyrelse. De utgör inventering av vegetationen på Skärgårdshavets nationalpark. Du kan läsa mera av deras aktiviteter på sidan "Skärgårdshavets nationalparks logg".

2.5.2011

Natureship projektet hade möten i Gotland 27.–29.4.2011. Några fotografier av möten skall publiceras senare. Just nu Natureship projekt partner skriver publikationer för Naturvårdsbiblioteket. 

Publicerad 13-01-2014 kl. 13.18, uppdaterad 27-01-2014 kl. 10.34