Fotografier

  • Gotland
    Natureship projektet hade möten i Gotland 27.–29.4.2011 och här man kan se några fotografier från olika situationer i möten. 

Foto: Mika Orjala

  • Nigula fältstation
    Natureship partners träffades i Nigulas fältstation i södra Estland 14.-16.9.2011. Vi gjorde några fältexkursioner och här kan man se fotografier av olika vyer från höstliga Estland. 

Foto: Mika Orjala

Publicerad 14-01-2014 kl. 13.55, uppdaterad 14-01-2014 kl. 14.53