Skärgården kring Söderskär och Långören

Områdeskod FI0100077
Kommun Borgå
Areal 18 219 ha, varav 149 ha är land
Typ av område SCI och SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100077.pdf

 natura_porvoo_5.gif

Beskrivning av området

Naturaområdet i Borgå yttre skärgård består av

 1) naturskyddsområdet på Söderskär

2) naturskyddsområdet på Långören inkl. omgivande vatten

3) Kölhällen och Stora Kölhällen inkl. omgivande vatten söder om Långören

4) Pellinge yttre skärgård, bl.a. naturskyddsområdet på Tunnholmen

5) Sandkallan, Yttre Hällkallan, Ytter- och Storgrundet och Inre Hällkallan med omgivande vatten

Vattnen kring de olika delområdena ingår avgränsningen till Natura. Naturaområdet i Pellinge yttre skärgård omfattar emellertid enbart de vattenområden som hör till naturskyddsområdet på Tunnholmen.

Delområdena bildar en helhet i vilken det  ingår viktiga häcknings- och rastplatser för fåglar och platser som är av betydelse för gråsälsskyddet.

Söderskär och Långören

På Söderskär och Långören bedrivs fågelforskning i skärgården och öarna hör till de fågelrikaste i hela den yttre skärgården i Finska viken. Förutom häckningsplats är öarna en mycket viktig rastplats för flyttande fåglar. Vegetationen på de största öarna kring Söderskär består av en och små asp-grandungar, de minsta holmarna är kala klippor. På öarna växer toppfrossörten (Scutellaria hastifolia), en hotad växtart i Nyland. Långören är en representativ åsö, vars växtlighet har övergått från primärstadiet till buskstadiet.

Området söder om Långören samt Sandkallan med omgivning

Dessa är de bästa gråsälshällarna i hela Finska viken.  År 1996 noterades ca 20-30 gråsälar på Sandkallan och ca 10 sälar söder om Långören.

Pellinge yttre skärgård

Naturskyddsområdet på Tunnholmen inrättades för att skydda fågellivet. Stränderna längs Tunnholmen företräder alla typer av strand: grus-, sand- och  klippstränder samt strandängar. Vegetationen är även i övrigt representativ.

En stor skräntärnekoloni häckar på Kummelskär med omgivning. Området är av betydelse för fågelskyddet i skärgården.
Publicerad 29-11-2013 kl. 13.09, uppdaterad 26-11-2013 kl. 14.44