Natura 2000-områden - Nyland

I Finlands förslag till nätverket Natura 2000 ingår 98 områden i Nyland. Förslaget täcker sammanlagt 169 306 ha i Nyland.

Dessa webbsidor är inte uppdaterad.

Aktuella områdesspecifika uppgifter (Finlands miljöcentral, karttjänsten)

Publicerad 10-06-2019 kl. 13.33, uppdaterad 10-06-2019 kl. 13.48