Hangö östra fjärd

Områdeskod FI0100107
Kommun Hangö, Raseborg
Areal 11098 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100107.pdf

Beskrivning av området

Området ligger i öppet hav utanför Hangö och Raseborg. Bottentopografin och naturtypen motsvarar den iden yttersta delen av ett område som redan ingår i Nätet Natura 2000, De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken. Naturtypen rev förekommer i en för nätet betydelsefull utsträckning. Ca 40 % av bottenarealen beräknas bestå av hårda klipp, sand, gruseller stenbottnar. Medeldjupet är ca 35 m. Naturtypen rev beräknas täcka ca 1 200 hektar.

Området ligger i närheten av försvarsmaktens övnings- och skjutområde. Buller, skakningar och annan påverkan som militär verksamhet orsakar, sprids ända till skyddsområdet.

På de mjuka bottnarna mellan reven dominerar följande bottenfaunaarter: östersjömussla, blåmussla, skorv och havsborstmask.

Nätet Natura 2000 blir avsevärt mer heltäckande då denna omfattande och representativa representant för naturtypen rev tas med avgränsad enligt sina naturliga gränser. Tillsammans med Naturområdet De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken i norr omfattar de en fullständigt och oavbruten övergångsserie av naturtypen, från en artfattig förekomst  i havsbandet till blåstångsbälten i yttre skärgården ända till täckande förekomster av olika algbälten i mellan och inre skärgården.

Strukturen och funktionen i naturtypen påverkas av samma faktorer som belastar hela Östersjön och som inverkar negativt på det marina ekosystemet i allmänhet. Information om andra hot särskilt mot detta område finns inte.

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.06, uppdaterad 27.11.2013 kl. 14.58