Bånberget, urskogsområde

  

Områdeskod FI0100091
Kommun Esbo
Areal 18 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

 FI0100091.pdf

Natura_espoo_1.gif

Beskrivning av området

Bånbergets urskog finns i norra Esbo nordost om Bodom träsk. Höjdskillnaderna är stora och vegetationen varierar från karg tallskog på ljunghällmark till frisk blåbärsgranskog i sluttningarna och frodiga lundar och rikkärr i bäcksänkorna. I och med att jordmånen varierar från karg till frodig erbjuds livsmöjligheter för ett stort antal växter och djur.

Bånbergets urskog är så gott som i sin helhet representant för naturtypen boreal naturskog. Största delen av skogen är urgammal granskog, men högst uppe på bergen växer tallar med sköldbark. Asp förekommer ställvis på Bånbergets västra sluttning och i bäcksänkorna. Det finns relativt gott om döda träd.

Floran är rik. Växtligheten är frodig längs bäckarna och på sluttningarna. Det visar bl a förekomsten av trolldruva, vitsippa och hassel. I de fuktigare kärrsänkorna dominerar skogsfräken och ormbunkar.
Publicerad 29-11-2013 kl. 13.21, uppdaterad 20-11-2013 kl. 15.16