Gå till innehållet

Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018

Pressmeddelande 25.2.2019 kl. 11.30

Den långsiktiga restaureringen av Stickelbackabäcken i Malm i Helsingfors har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2017–2018. Restaureringen har utförts med frivilliginsatser. Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland fungerade som tävlingens jury. Priset överräcktes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Helsingfors den 25 februari 2019. 

Talkoot-petteri-hautamaa
Med de höstliga talkona vid Stickelbackabäcken omvandlas diket till bäck igen. I foton deltagare i talkot år 2018. © Foto: Petteri Hautamaa, petterihautamaa.kuvat.fi

Finland har i likhet med andra länder i världen förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2020. Syftet med tävlingen om den bästa insatsen för naturen är att lyfta fram påhittiga lösningar och innovationer som stöder uppnåendet av målet såväl i hemlandet som internationellt. 

Priset för den bästa insatsen för naturen 2017–2018 gick till Juha Salonen och andra aktiva som haft en central roll i restaureringen av Stickelbackabäcken i Malm i Helsingfors. Stickelbackabäcken, som löper öster om stambanan, har i över 15 år restaurerats med frivilliga krafter, i samarbete med många andra aktörer. 

”Tack vare det aktiva restaureringsarbetet har bäcken återhämtat sig och den hotade havsöringen vandrar åter i stora mängder upp i Stickelbackabäcken för att leka. Praktiska insatser av det här slaget är viktiga för artskyddet. De aktivas arbete har också lett till att många stadsbor fått upp ögonen för sin närmiljö och dess betydelse”, tackar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. 

De som besöker Stickelbackabäcken kan nu njuta av en mångsidig bäcknatur. I och med restaureringen har de som deltagit i arbetet fått större kunskaper om vilken betydelse strömmande vatten och hela ekosystemet i dessa vatten har. Vid Stickelbackabäcken har man också skapat en naturstig och satt upp informationstavlor. Naturstigen, som öppnades i slutet av 2018, ger allmänheten mer information om bäcknaturen. Tusentals människor har besökt området, och bäcken har fått mycket publicitet. Det finns gott om information om Stickelbackabäcken på webben och i sociala medier. 

Priset delades nu ut för sjunde gången. Den här gången kom det in 21 högklassiga förslag till tävlingen. För två år sedan gick priset till utsända från Luonto-Liitto som hade i uppgift att bland ungdomar sprida väl underbyggd information om vargar för att skingra rädslan för vargar. 

Internationella naturvårdsunionen IUCN är världens äldsta och mest omfattande miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemsorganisationer i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, BirdLife Finland, Finlands viltcentral och Högholmens djurpark. I Finlands IUCN-kommittés arbete deltar även utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och Forststyrelsens naturtjänster. Drygt 60 finländska frivilliga experter och forskare deltar i det arbete som utförs i de sex IUCN-kommissionerna.

Mer information:

Marina von Weissenberg, miljöråd, miljöministeriet, tfn 050 307 08 06, fornamn.efternamn@ym.fi

Liisa Nikula, specialplanerare, Finlands IUCN-kommitté, tfn 040 528 8467, fornamn.efternamn@metsa.fi  


Utgivare: