Naturtypsgrupper

Finlands åtta huvudsakliga naturtypsgrupper är: Östersjön, kusten, inlandsvatten och stränder, myrmarker, skogar, hällmarker samt sten- och blockfält, vårdbiotoper och fjällen.

Luontotyyppiryhmät_järvikuva_Anne Raunio

Foto: Anne Raunio

 

Webbsidor av naturtypsgrupper uppdateras i vår 2019.

Meddelandena av naturtypsgrupper 18.12.2018

 

Mera information

Enhetschef Anne Raunio, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 547, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.06, uppdaterad 2.4.2019 kl. 13.42