Kommunernas värdefulla naturtyper

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

 

 

Den bästa lokala kännedomen om det egna områdets särdrag finns i kommunerna. Naturen har en central plats i kommuninvånarnas dagliga välbefinnande och erbjuder därtill grunderna för en hållbar utveckling i samhället.

Kommunernas värdefulla naturtyper var en kampanj, där information om värdefulla naturtyper skickades till alla kommuner i Finland och på Åland efter den första hotbedömningen av Finlands naturtyper.

Metoderna för att trygga den biologiska mångfalden ligger till många delar i kommunernas händer, eftersom kommunerna har de bästa förutsättningarna att kombinera planering av markanvändning samt tryggande och hållbart bruk av naturens mångfald i det dagliga beslutsfattandet.

I Finland finns det många exempel på att man med långsiktiga och rätt riktade åtgärder kan hejda förlusten av den biologiska mångfalden. Sådana exempel önskar vi få flera av.

  Faktabladen som beskriver naturtyperna

   

   

  En del av faktabladen finns på svenska. Faktabladen är pdf-filer.

  Birkaland (endast på finska)

  Egentliga Finland

  Egentliga Tavastland (endast på finska)

  Kajanaland (endast på finska)

  Kymmenedalen

  Lappland (endast på finska eller samiska)

  Mellersta Finland (endast på finska)

  Mellersta Österbotten

   

   

  Norra Karelen (endast på finska)

  Norra Savolax (endast på finska)

  Norra Österbotten (endast på finska)

  Nyland

  Päijänne-Tavastland (endast på finska)

  Satakunda (endast på finska)

  Södra Karelen (endast på finska)

  Södra Savolax (endast på finska)

  Södra Österbotten (endast på finska)

  Åland

  Österbotten

  Affischer 

  Fyra likadana finskspråkiga affischer med olika naturtypsbilder (pdf). Skriv ut och häng upp eller distribuera.

  Ytterligare information

  Enhetschef Anne Raunio, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0295 251 547, fornamn.efternamn@syke.fi

   

  Publicerad 22-04-2013 kl. 9.52, uppdaterad 04-12-2020 kl. 11.49