Gå till innehållet

Naturskyddsområden på 2 700 hektar inrättas på statens mark i Södra Karelen

Pressmeddelande 14.11.2019 kl. 14.28

Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 57 naturskyddsområden inrättas på statens mark i landskapet Södra Karelen. Samtliga områden ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturskydd.

Statsrådets förordning gäller sju områden vars storlek varierar från hundra hektar till cirka 500 hektar. Områdena har en sammanlagd areal på ca 1 685 hektar. Samtidigt utfärdade miljöministeriet en förordning om 50 mindre skyddsområden. Dessa områden har en sammanlagd areal på ca 1 050 hektar.

Områdena finns i städerna Imatra och Villmanstrand samt i kommunerna Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale och Taipalsaari.

De områden som ska skyddas är ganska små, men de representerar på ett synnerligen mångsidigt sätt gamla skogar, myrar, åsar, insjönatur och viktiga fågelområden i landskapet Södra Karelen. De största områdena är Siikalahtiområdet, som är ett av landets viktigaste fågelområden, och Konnunsuoområdet.

Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av riksomfattande skyddsprogram och nätverket Natura 2000. Med finns också flera områden som förvärvats av staten inom ramen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO.

I och med förordningarna om att inrätta skyddsområdena träder naturvårdslagens fridlysningsbestämmelser för statliga naturskyddsområden i kraft på områdena. Syftet med bestämmelserna är att bevara naturtillståndet och trygga en naturlig utveckling i skyddsområdena.

Verksamhet som förändrar naturen är inte tillåten i områdena, men allemansrätten gäller i normal ordning. Utöver naturskyddsmålen tjänar områdena också friluftslivet samt forskning och undervisning.

Även jakt är tillåten i områdena: i merparten av de skyddsområden som inrättats genom förordning av statsrådet är det bland annat tillåtet att jaga älg, skogsharar och fälthare och vildsvin. Forststyrelsen kan med stöd av naturvårdslagen dessutom för samtliga naturskyddsområden som inrättas bevilja tillstånd för älgdrev och avlägsnande av främmande arter och skadliga viltarter som får jagas med stöd av jaktlicens.

Förordningarna träder i kraft den 1 december 2019. Jakt enligt de gällande avtalen om jaktarrende kan fortgå i områdena fram till den 28 februari 2021.

För media: En bild från Siikalahtiområdet (foto: Jari Kastet)

Ytterligare information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 040 374 0247, heikki.korpelainen@ym.fi

Meri-Hilkka Mäkelä, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 040 769 0673, meri-hilkka.makela@metsa.fi


Utgivare: