Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt

Miljöministeriet söker igen Finlands bästa landskapsprojekt. Rätt att delta i tävlingen har frivilligorganisationer och lokala eller regionala myndigheter som har lyckats förvalta, planera eller skydda landskap. Projekten måste ha varit slutförda och öppna för allmänheten under minst tre år i det skede ansökningarna inlämnas. Det inhemska projekt som väljs ut som det bästa blir Finlands kandidat till Europarådets landskapspris.

Tävlingen utgår från en vid definition av landskap

Landskapsvård i Noux nationalpark.
Landskapsvård i Noux nationalpark. © Tapio Heikkilä / YHA kuvapankki

I tävlingen tillämpas en vid tolkning av vad landskap och landskapsprojekt är, och förhoppningen är därför också att de varierande landskapsprojekt som genomförts de senaste åren ska ställa upp som kandidater. Projekten kan gälla såväl landskap ovan jord som undervattenslandskap, natur-, stads- eller kulturlandskap eller t.o.m. ljudlandskap. Föremålet för projektet kan ha varit ett värdefullt landskap, en vardaglig miljö eller varför inte ett landskap i dåligt skick.

Tävlingsresultaten offentliggörs i samband med Landskapssymposiet som arrangeras i Helsingfors 4.11.2020.

Finlands bästa landskapsprojekt söks för sjunde gången

Finlands bästa landskapsprojekt väljs ut vartannat år genom en rikstäckande tävling. År 2018 vanns tävlingen av nationalstadsparken i Kotka. År 2016 vanns tävlingen av Forststyrelsens naturtjänsters fåraherdeveckor, under vilka volontärer skötte om de får som användes för naturvårdande skötsel.År 2014 vanns tävlingen av projektet Tjuren vid hornen (Härkää sarvista), som arbetade för att öka användningen av betesdjur i natur- och landskapsvården och ordnade landskapsvård i särskilt värdefulla områden. År 2012 vanns tävlingen av flera landskapsprojekt med inriktning på Hyypänjokilaakso i Kauhajoki, där kulturlandskapet vårdades i samarbete mellan föreningar och myndigheter. År 2010 gick priset för bästa landskapsprojekt till Finlands naturskyddsförbunds riksomfattande projekt för skötsel av vårdbiotoper (Matkalla maisemaan – luonnollisesti), som genomfördes i samarbete med VR. År 2008 vanns tävlingen av en helhet av tre landskapsprojekt i Tavastkyro som innebar vård av landskapet och utveckling av landskapsturismen.

Europarådets landskapspris

Europarådets landskapspris hänför sig till den europeiska landskapskonventionen, som Finland anslöt sig till 2006. Priset är ett erkännande för åtgärder eller principer som syftar till hållbart skydd, förvaltning eller planering av landskap. De projekt som belönas främjar landskapskonventionens målsättningar och kan fungera som exempel inom hela Europa. Landskapspriset 2019 tillföll ett schweiziskt projekt för restaurering av vattenleden i floden Aire.

Vinnaren i den första europeiska landskapstävlingen, som ordnades år 2009, var den franska staden Lille, där rekreationsområden byggdes i övergivna industriområden. År 2011 valdes den italienska kommunen Carbonia till vinnare för skydd och förnyande av den gamla gruvstadens landskap. År 2013 togs segern av föreningen för landskapsparker i Nedre Schlesien för skydd av landskapets ekologiska värden i Szprotawa ådal. År 2015 vann Ungern tävlingen med ett projekt där bylandskap vårdades i byn Hetés, som ligger vid gränsen mellan Ungern och Slovenien. I projektet utvecklades också hållbart bruk av områdena med hjälp av gränsöverskridande samarbete mellan Ungern och Slovenien. Restaurenings- och utvecklingsprojetet för fästningen i Daugavapils i Lettland vann tävlingen år 2017.

Europeiska landskapskonventionen

Europeiska landskapskonventionen är Europarådets konvention som syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 40 länder.

 

Mer information

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tel. 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången 23-03-2020
Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda eller planera landskap. Civilsamhällesorganisationer och regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts.
Läs mer
Publicerad 10-02-2016 kl. 8.23, uppdaterad 04-12-2020 kl. 14.44
Utgivare: