Internationella landskapsdagen

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamma landskapets betydelse som en del av vars och ens kulturhistoria, identitet och välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångformighet. Den internationella landskapsdagen firas i alla länder som har ratificerat den Europarådets landskapskonvention.

Helsingin kaupunginmuseo Merja Wesander2_piennetty
© Kuva: Merja Wesander / Helsingin kaupunginmuseo

Lansdkapsdagen 2022

Landskapsdagen 2022 ordnades av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar även Finlands Hembygdsförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

Fototävlingen

I samband med landskapsdagen ordnades en landskapsfototävling med temat ”mitt landskap”. De fotografer som deltog i miljöministeriets landskapsfototävling förevigade både vardagliga och festliga landskap såväl på landsbygden som i städer under landskapsveckan 17–23 oktober 2022. I fototävlingen deltog cirka 300 foton som på ett mångsidigt sätt illustrerar finländska oktoberlandskap med olika element och i olika färger.  Huvudvinsten är ett presentkort på 500 euro till Rajala Pro Shop.

Vinnarfotot är taget av Maria Frände i Pensala i Nykarleby den 18 oktober. Bilden föreställer en liten kattrastare i ett österbottniskt åkerlandskap i morgondimma.

Uusikaarlepyy_Maria Frände
Uusikaarlepyy, Pensala 18.10.2022 © Kuva: Maria Frände

Johanna Jouppila (Helsingfors, Nordsjö den 21 oktober), Riitta-Liisa Pettersson (Pargas, Lenholmen den 20 oktober), Åke Nygård (Nystad, den 22 oktober) och Juhani Virkanen (Helsingfors, Borgbacken den 20 oktober) belönades med hedersomnämnanden.

johanna_jouppila_helsinki_vuosaari_211022_pienennetty
Helsinki, Vuosaari © Kuva: Johanna Jouppila
Juhani_Virkanen_Helsinki_Linnanmaki_2010_pienennetty
Helsinki, Linnanmäki © Kuva: Juhani Virkanen
RiittaLiisa_Pettersson_Parainen_Lenholmen_201022_pienennetty
Parainen, Lenholmen © Kuva: Riitta-Liisa Pettersson
Uusikaupunki Åke Nygård_pienennetty
Uusikaupunki © Kuva: Åke Nygård

Fotoskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på Landskapsdagens webbplats.

Landskapspromenader

Du kan också bekanta dig med landskapen på handledda landskapspromenader som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenader ordnas på olika håll i Finland kring Landskapsdagen den 20 oktober. Promenaderna är avgiftsfria.

Fotokampanjen

Du kan delta i fotokampanjen som firar landskap genom att fotografera landskapet i din vardag och dela bilderna på Instagram med hashtaggen #Arkimaisema. Hurdana landskap finns det längs din arbets-, skol- eller handelsresa eller hur syns det i fönstret i ditt hem? Vad är fascinerande eller vackert i din vardags landskap, vad vill du ändra på, vad håller redan på att förändras i landskapet? Följ också kampanjens Instagram-konto @arkimaisema.

Kalasatama_Tuula Sipilä_Helsingin kaupunginmuseo
© Kuva: Tuula Sipilä / Helsingin Kaupunginmuseo

Landskapsdagen 2021

Onsdagen den 20 oktober firades den internationella landskapsdagen, till vars ära miljöministeriet ordnade en fototävling med temat "Landskapsdagen 2021". Som bästa bild i tävlingen belönades Marko Lappeteläinens fotografi från Kaartjärvi i Loppis den 14.10.2021. Fotograferna hade ombetts fotografera sina egna landskap under tiden 14.10–20.10.2021.

Valokuvakilpailun voittajakuva järvenrantamaisemasta Lopen Kaartjärveltä
Valokuvakilpailun parhaana palkittiin klassinen järvenrantamaisema © Marko Lappeteläinen

"Det vinnande fotografiet är ett klassiskt och skickligt urval där man står vid rötterna för den finländska landskapsuppfattningen och landskapsrelationen. Bilden beskriver det finländska sinneslandskapet väl, ett sådant landskap är viktigt och kärt för finländarna. Även människans roll i landskapet syns tydligt på bilden", berättar domarkårens ordförande miljöråd Tapio Heikkilä vid miljöministeriet.

Internationella landskapsdagen firades också med handledda landskapspromenader som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. För att fira landskapsdagen uppmuntrades man också att bekanta sig med Europarådets nya handbok för landskapsfostran och tjänsten m.envirate.net, där man kan spara en sensorisk bedömning av sin aktuella miljö på kartan. Till landskapsdagen hörde också kampanjen #arkimaisema som genomfördes på Instagram. De medborgare som deltog i kampanjen publicerade under en dryg månad cirka tusen bilder av sina egna vardagliga landskap.

Arkimaisemaa Helsingissä.
© Tapio Heikkilä

Bakom landskapsdagen ligger Europarådets landskapskonvention

Europarådets landskapskonvention syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 40 länder.

Den Internationella landskapsdagen firades i år för femte gången. Landskapsdagen firades för första gången i 2017. Då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Kari Cavénin teos Paabelin torni
Kari Cavén / Paabelin torni © Tapio Heikkilä
Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen 13-09-2019
I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Läs mer
Publicerad 04-07-2018 kl. 12.11, uppdaterad 09-11-2022 kl. 12.19