Gå till innehållet

Internationella landskapsdagen

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamma landskapets betydelse som en del av vars och ens kulturhistoria, identitet och välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångformighet. Den internationella landskapsdagen firas i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen.

Arabia_arkimaisema_verkkoon_556px
© Bild: Annika Uddström

Landskapens årliga festdag

Den internationella landskapsdagen firades för första gången i 2017. Då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Europarådets mål är att landskapsdagen ska bli en årlig tradition i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Europeiska landskapskonventionen är Europarådets konvention som syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 40 länder.

 

Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Kalliomaisema
© Bild: Tapio Heikkilä
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen 13.9.2019
I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Läs mer
Publicerad 4.7.2018 kl. 12.11, uppdaterad 25.5.2020 kl. 17.55