Gå till innehållet

Finland värd för arktisk supervecka inom miljöskydd i Rovaniemi

Pressmeddelande 5.10.2018 kl. 9.25
aemm

Nästa vecka hålls det största miljöevenemanget under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, då omkring 450 experter i branschen samlas till en arktisk biodiversitetskongress i Rovaniemi. Samtidigt står Finland värd för ett möte mellan de arktiska ländernas miljöministrar i Rovaniemi.

Under biodiversitetskongressen den 9–12 oktober får branschens experter tillfälle att fördjupa sig i de mest brännande frågorna kring naturvården och ett hållbart nyttjande av naturresurser i Arktis. Den arktiska regionen är en av världens renaste regioner med välbevarad natur, men den känsliga naturen är hotad till följd av klimatförändringen och exploateringen av naturresurser. Lokala samfund och urfolk är beroende av en välmående arktisk miljö. När den arktiska regionen förändras påverkas hela jordklotet.

Biodiversitetskongressen samlar forskare, politiker, tjänstemän, arktiska urfolk, bärare av traditionell och lokal kunskap, representanter för industri och organisationer och andra människor som är intresserade av den arktiska naturen. Till kongressens främsta teman hör klimatförändringen, ekosystem, integrering av biologisk mångfald i all utveckling, hoten mot den arktiska naturen, skyddsområden samt kunskap och medvetenhet. Kongressen ordnas i samarbete med Arktiska rådets naturvårdsarbetsgrupp CAFF (Conservation of Arctic Fauna and Flora).

På tisdag öppnas kongressen av republikens president Sauli Niinistö. Programmet sträcker sig över fyra dagar och innefattar såväl paneldiskussioner och vetenskapliga seminarier som presentation av ny forskning. Till exempel Programmet för övervakning och utvärdering av den arktiska miljön AMAP presenterar vetenskapliga rapporter om effekterna av försurningen i de arktiska haven och om hur miljögifter ansamlas i fiskar och andra havslevande djur. I Rovaniemi offentliggörs också vinnarna av den arktiska fototävlingen. Parallellt med kongressen ordnas dessutom många andra evenemang, såsom de ungas Arctic Youth Summit den 5–12 oktober.

De arktiska ländernas miljöministrar sammanträder den 11–12 oktober i Rovaniemi, och i tvådagarsmötet deltar utöver ministrarna även högnivårepresentanter från Arktiska rådets åtta medlemsländer och från de sex organisationerna för arktiska urfolk. Även länder och organisationer med observatörsstatus i Arktiska rådet har bjudits in till mötet.

De främsta frågorna under miljöministrarnas möte är klimatförändringen, den biologiska mångfalden och förebyggandet av föroreningar. Miljöministrarna från de arktiska länderna samlas nu för första gången på fem år. Målet är att mötet ska ge riktlinjer för det framtida miljöarbetet inom Arktiska rådet.

”Finland var i tiden ett av de länder som startade det arktiska miljösamarbetet, och vi är starkt engagerade i rollen som föregångare inom samarbetet. Vi behöver praktisk handlingskraft och samarbete när det gäller att t.ex. minska utsläppen av sot för att förhindra att isen i den arktiska regionen smälter”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som leder miljöministermötet i Rovaniemi.

Följ veckans händelser på webben

Den arktiska miljöveckan i Rovaniemi kan följas på Twitter under följande hashtaggar:
#ABACongress
#ArcticEnv2018
#ArcticYouth

Länkar till webbsändningen och annan tilläggsinformation: ym.fi/ArcticEnv2018

Mer information:

Henna Haapala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 353 3894, fornamn.efternamn@ym.fi (miljöministermötet)

Aulikki Alanen, miljöråd, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi (den arktiska biodiversitetskongressen)

Jussi Salmi, informations- och kommunikationsdirektör, tfn 0295 250 263, fornamn.efternamn@ym.fi (mediakontakt inför miljöministermötet)

Jussi Palmén, kommunikationsexpert, tfn 0295 250 219, fornamn.efternamn@ym.fi (mediakontakt inför biodiversitetskongressen)


Utgivare: