Video om naturlig dränering

Målsättningen med naturlig dränering är att iståndsätta bäckfårorna på ett miljövänligare och mindre kraftfullt sätt än rensning som utförs på traditionellt sätt.

Under vintern 2010 genomfördes ett exempelprojekt av naturlig dränering av Ritobäcken som finns i Sibbo. Ritobäcken är en liten bäck som rinner mellan åkrarna. Tidigare orsakade återkommande översvämningar på åkrarna problem för jordbrukarna i området.

Syftet med projektet var att förbättra fårans dragkraft genom att vid kanten av fåran göra en flödesterass och bevara den ursprungliga fåran orörd.

Det har gjorts en presentationsvideo (längd ca. 11 min.) om förbättringen av Ritobäcken och naturenlig dränering

Kaisa Värstilä slutrapport:
Luonnonmukaisen kuivatushankkeen vesistövaikutukset ja uomassa tapahtuvat muutokset  29.4.2011

Publicerad 11-09-2013 kl. 15.10, uppdaterad 05-06-2014 kl. 13.18
Ämne: