Uppföljning av vattenkvaliteten

I projektets uppföljning av vattenkvaliteten- del har man demonstrerat hur näringsbelastningen uppkommer i åkerdominerade och områden i naturligt tillstånd samt vilka faktorer som medverkar. Med automatiska sensorer har man mätt med en timmes mellanrum den näringsurlakning som sker från ett åkerdominerat och ett område i naturligt tillstånd. Då man preciserat uppföljningen av belastningen i området har det hjälpt till att hitta de riskabla ställen i fråga om näringsurlakning på avrinningsområdet. De jordbrukare som deltagit i projektet och andra intresserade har haft möjlighet att följa med vattenkvaliteten från de två olika avrinningsområden via:( www.luodedata.fi/raha ).


P1090533.JPG


Viktiga observationer

Under uppmätningen har man lagt märke till att växtäcke minskar partikel- och fosforurlaknignen. En viktig observation är också att en betydande del av belastningen kan ske som ytavrinning från en mycket liten areal under en mycket kort tid. Problemen i dessa riskställen antas kulmineras i dålig markstruktur, dränerings problem och mark utan vegetation. Grön vegetation som använder effektivt näring så länge som möjligt under vegetationsperioden minskar näringsurlakningen. Lösliga näringsämnen urlakades betydligt mindre från områden i naturligt tillstånd p.g.a. att de få näringsämnen som fanns användes effektivt.


Resultaten från uppföljningen av vattenkvaliteten finns här (på finska) pdf

Publicerad 22-10-2013 kl. 8.28, uppdaterad 30-09-2014 kl. 9.45
Ämne: