Observationsförsök

Läs mera om resulten från observationsförsök: Erfarenheter frånd jordbrukarnas åkrar (pdf)

RaHa-projektets observationsförsök går ut på att jämföra nya och annorlunda jordbruksmetoder med den gamla metoden på ett tillförlitligt och åskådligt sätt. Observationsskiftet delas i två eller vid behov flera delar, av vilken en företräder den gamla jordbruksmetoden. De olika delarna av åkern brukas på olika sätt och verkningarna observeras.

På denna sida publiceras information om de observationsförsök som gjordes sommaren 2010-2013.

Uppgifterna om observationsförsöken är uppdaterade 21.10.2013


Karta över RaHa-projektets observationsförsök i Nyland 2010-2013.


 


Utnyttjande av gröngödsling i växtföljden

Läs mer om gröngödsling pdf

Försök med växtföljd för sockerbeta 2010-2012 (Raseborg) pdf

Gröngödslingsvall i växtföljden 2010-2011 (Nurmijärvi) pdf

Gröngödslingsvall i växtföljden 2010-2013 (Kyrkslätt) pdf

Gröngödslingsvall som förgröda till råg 2010-2011 (Vichtis) pdf

rahahanke_apila_180.jpg

Försök med botten- och fånggröda


Läs mer om botten- och fånggrödo pdf

Försök med bottengröda (italienskt rajgräs & vitklöver) i vårvete 2012 Borgå pdf  

Försök med bottengröda (italienskt rajgräs & timotej) i bondböna 2012 Esbo pdf

Försök med bottengröda (engelskt rajgräs) i vårvete 2012 Mäntsälä pdf

Försök med bottengröda (italienskt rajgräs) i bondböna (Lappträsk) 2012 pdf

Försök med bottengröda (italienskt rajgräs) i raps 2012 Snappertuna pdf

Försök med bottengröda (vitklöver & italienskt rajgräs) i vårvete 2012 Svartå pdf

Försök med bottengröda (cikoria) i vårsäd 2012 Ekenäs pdf

Försök med bottengröda (italienskt rajgräs) i korn 2012 Vichtis pdf

Engelskt rajgräs vs. italienskt rajgräs som bottengröda i korn 2012 Karkkila pdf

Rädisa som fånggröda 2011 Vichtis pdf

Försök 2 med bottengröda (ital. rajgräs) i bondböna 2011 Lappträsk pdf

Försök 1 med bottengröda (ital. rajgräs) i bondböna 2011 Lappträsk pdf

Försök med bottengröda (ital. rajgräs) i korn 2011 Vichtis pdf

Försök 1 med bottengröda (ital. rajgräs) i bondböna 2010 Lappträsk pdf

Försök 2 med bottengröda i bondböna (ital. rajgräs) 2010 Lappträsk pdf

Försök med bottengröda (ital. rajgräs & persisk klöver) i havre 2010 Vichtis pdf

Försök 1 med bottengröda (ital. rajgräs & vitklöver) i vårvete 2010 Vichtis pdf

Försök med bottengröda (vitklöver) i vårvete 2010 Mörskom pdf

Försök med bottengröda (ital. rajgräs & vitklöver) i raps 2010 Vanda pdf

IMG_0552.JPG

P1030895.JPG P1080702.JPG P1030877_300pt.JPG

Övriga observationsförsök

Försök med träfiber 2011-2013 pdf

Försök med biokol 2011 
(Hyvinge) pdf


Försök med biokol 2010 
(Hyvinge) pdf

Försök med alvluckring 2010-2012 (Nummi-Pusula) pdf

Försök 1 med precisionsodling (Vanda).pdf

Försök 2 med precisionsodling (Hyvinge).pdf

 Bilder: Jarkko Hovi

Publicerad 11-09-2013 kl. 14.50, uppdaterad 26-09-2014 kl. 10.22
Ämne: