Information om samhällsstrukturen - pressmeddelanden


Publicerad
Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden har uppdaterats: urbaniseringsgraden i Finland har stigit till över 72 procent

Över 72 procent av finländarna bor i stadsområden framgår av den uppdaterade klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Urbaniseringsgraden har ökat med drygt två procentenheter från år 2010 ti...

29.5.2020
Finländarna uppskattar urbant boende

Allt fler finländare vill bo i en urban miljö, avslöjar den senaste Invånarbarometern. Urbaniseringen är också synlig i de förändrade livsstilarna, till exempel att kaféer och cykling blir allt populä...

22.6.2017
Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri öppnades i oktober. Liiteri erbjuder omfattande information om den byggda miljön i enhetligt format. Myndigheter, företag och medborgare kan söka informatio...

19.11.2015