Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna

Pressmeddelande 08-02-2017 kl. 11.58
Retkeilijöitä Kolin huipulla
© Tapio Heikkilä, miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriet och Finlands Hembygdsförbund informerar

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Temaåret invigs i dag med ett evenemang i miljöministeriet. Under invigningen överräcks dessutom priset till vinnaren av tävlingen Kulturmiljöskaparna, förskolegruppen Nestorit i Tammerfors, och ett nytt tävlingsuppdrag offentliggörs.

Hundratals evenemang lyfter fram den kulturella grunden till människans förhållande till naturen

Så gott som alla naturobjekt hör till kulturmiljön, och i dem kan man på ett eller annat sätt se följden av människans verksamhet. Under de europeiska kulturmiljödagarna synliggörs bl.a. gårdsplaner, nationalparker och stadsodlingar. Under invigningen av temaåret Tillsammans i naturen diskuteras dels stadsnaturens inverkan på välbefinnandet, dels det levande naturarvet, och deltagarna får dela med sig av idéer kring höstens olika huvudevenemang.

Kulturmiljödagarnas huvudevenemang inleds under den finska naturens dag den 26 augusti 2017 och fortsätter fram till det andra veckoslutet i september, närmare bestämt den 10 september 2017. Temaåret genomförs i samarbete med programprojektet Naturens dagar 2017. I år ordnar bl.a. föreningshus, stadsdelsföreningar och nätverket av stadsparker program. Det kan t.ex. vara fråga om en utställning med miljökonst, ett landskapsvårdstalko eller en guidad rundvandring till ett naturminnesmärke. I Finland ordnas årligen ca 200 evenemang, och alla är välkomna att arrangera programinslag. De finländska evenemangen finns antecknade i evenemangskalendern på www.kulturmiljodagarna.fi och får dessutom internationell synlighet på webbplatsen www.europeanheritagedays.com.

Europeiska kulturmiljödagarna

Under de europeiska kulturmiljödagarna deltar ca 20 miljoner människor i de tiotusentals evenemang som ordnas i 50 länder. Syftet med kulturmiljödagarna är att uppmärksamma närmiljöns betydelse och värde och att se kulturmiljön som en resurs och en källa till välbefinnande. Temaåren är gemensamma för alla länder, och i Europa firas detta år med temat Heritage and Nature. Kulturmiljödagarna firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. I Finland samordnas kulturmiljödagarna av miljöministeriet, Finlands Hembygdsförbund, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.

Vi äter tillsammans i kulturmiljön

Kulturmiljödagarna kan också uppmärksammas i den egna kretsen, till exempel genom att man äter tillsammans. Kulturmiljödagarna och projektet Vi äter tillsammans uppmuntrar till gemensamma matstunder och vill se en diskussion i sociala medier om kulturmiljöns betydelse och om vikten av att äta tillsammans.

Tävling uppmuntrar barn och unga att utforska närmiljön

Som en del av kulturmiljödagarna ordnas tävlingen Kulturmiljöskaparna. Syftet med tävlingen är att uppmuntra barn och unga att påverka kulturmiljön, såväl i dag som i framtiden. Tävlingsuppdraget är att hitta en plats eller ett område i naturen som har en fascinerande historia och att dela med sig av historien åt hela Europa. Tävlingen pågår 9.2–10.1.2018.

Mer information

www.kulturmiljodagarna.fi 

Twitter: @HeritageDaysFI

Facebook: www.facebook.com/EHDFinland

www.europeanheritagedays.com

Sini Hirvonen, de europeiska kulturmiljödagarnas samordnare, sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, tfn 045 614 04 64

Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 095

Internationella frågor: Liisa Lohtander, organisationschef, fornamn.efternamn@kotiseutuliitto.fi, tfn 045 150 91 09


Utgivare: