Datasystem för den byggda miljön

Datasystemen för den byggda miljön utvecklas och upprätthålls som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, deltagande, uppföljning och forskning. Målet är att betjäna alla aktörer inom områdesanvändningen så att också sektorer som står utanför miljöförvaltningen kan grunda sin verksamhet på systemen.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät, koontikuva. Kuva: Anna Strandell
Bild: Anna Strandell

Material om den byggda miljön är lätt att använda

Den nuvarande helheten av datasystem för miljöförvaltningens områdesanvändning samlar ihop och tillhandahåller riksomfattande material. Den geografiska information och statistik som produceras i samarbete mellan olika sektorer ger en mångsidig bild av den byggda miljön samt om planeringen av och beslut om områdesanvändningen. Vid styrning av markanvändningen kan man ta hjälp av elektroniska verktyg. För uppföljning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen har man utvecklat system och material om olika ämnesområden, och de är tillgängliga via miljöministeriets förvaltningsområdens allmänna användargränssnitt.

Genom anvisningar och rådgivning stöder man kunderna att använda datasystemen. Man håller kontakt med samarbetssektorerna för att få den respons som behövs för att man ska kunna utveckla systemet och det ordnas årliga möten.

De elektroniska tjänsterna för den byggda miljön förbättras

Nya informationstjänster för livsmiljön skapas i programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet). Bevakningstjänsten Tarkkailija och frågetjänsten Harava är färdiga för användning. Informations- och analystjänsten Liiteri kommer att ersätta de nuvarande datareserverna och med det nya användargränssnittet är det lättare att utnyttja och sammanställa information.

Av helheten för datasystemen för områdesanvändning bevaras användargränssnitten för lagring av planeringsuppgifter, men de förbättras.

 

Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön 16-06-2022
Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som inleds från början av år 2023 ska registrera sig senast den 31 augusti. Järvenpää är den första kommunen som har visat intresse för möjligheten att delta.
Läs mer
Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet 24-05-2022
I utredningsarbetet som utförts under våren har den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid arkivering, det vill säga permanent lagring av dokument, bedömts. Utredningen rekommenderar att datasystemet inte ska fungera som ett arkiv för kommunerna i det första skedet. Vid genomförandet måste man emellertid säkerställa att systemet har förutsättningar för att möjliggöra arkivering i framtiden.
Läs mer
Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar 23-05-2022
Under våren bjöd Finlands miljöcentral (SYKE) alla företag som är intresserade av att genomföra datasystemet för den byggda miljön att anmäla sig till en konkurrenspräglad dialog. Sex företag lämnade in en ansökan om deltagande i förfarandet innan tidsfristen gick ut i maj.
Läs mer

Nyheter

RSS
Mera nyheter
Publicerad 12-12-2013 kl. 12.55, uppdaterad 08-08-2018 kl. 16.12