Miljämärken

Målet med miljömärkningen är att öka den opartiska informationen om produkters miljökonsekvenser samt styra tillverkningen och förbrukningen av produkter i en miljövänlig riktning. Med hjälp av miljömärkena kan ett företag informera konsumenten om hur konkurrenskraftiga deras produkter är när det kommer till miljöfrågor. Företagen kan även dra nytta av miljömärkta produkter i sina egna upphandlingar.

Det finns flera märken som informerar om produkters miljökonsekvenser eller energiförbrukning. Energimärkning är obligatorisk på produkter som förbrukar energi. Ekomärkningen av ett livsmedel visar att det uppfyller villkoren i EU-förordningen om ekologisk produktion.

En del av de officiella miljömärkena som det nordiska och det europeiska miljömärket ger omfattande upplysning om hur produkter och tjänster belastar miljön under hela sin livscykel. Det nordiska miljömärket och EU:s miljömärke tillhör de tio mest välkända miljömärkena och -certifikaten i världen.

Utöver de officiella miljömärkena finns flera andra miljömärken på marknaden, t.ex. Fairtrade-märket, Demeter-produktmärket och Ekoenergi-märket, som är ett miljömärke för elavtal som omfattar hela den europeiska kontinenten.

Det nordiska miljömärket, Svanenmärket Pohjoismainen ympäristömerkki

Svanenmärket är Nordens officiella miljömärke och instiftades 1989. Det ges endast till de mest miljövänliga produkterna och tjänsterna. Svanenmärket ger en mångsidig analys av olika miljökonsekvenser för produktens eller tjänstens hela livscykel. Konsekvenserna som bedöms är t.ex. klimatförändringen, eutrofieringen av vattendrag och kemikaliseringen av miljön.

En tillverkare, importör eller tjänsteleverantör kan ansökan om Svanenmärket för produkter eller tjänster för vilka den nordiska miljömärkningsnämnden har fastställt krav på miljömärkning. I dagsläget har man fastställt krav för närmare 70 produktgrupper. Kriterierna för Svanenmärkning revideras ungefär vart tredje år.

Europeiska miljömärket, EU Ecolabel Euroopan ympäristömerkki

EU Ecolabel (tidigare känd som Blomman) är Europeiska unionens gemensamma miljömärke och startades 1992. Märkningen omfattar nästan 30 produktgrupper.

Principerna för märkningen är desamma som för det nordiska miljömärket. Miljömärket ges på ansökan till de produkter och tjänster i respektive grupp som bäst uppfyller märkets miljökrav under hela sin livscykel.

Märket Luomu – kontrollerad ekoproduktion Luomu - valvottua tuotantoa -merkki

Märket Luomu – kontrollerad ekoproduktion kallas också för solmärket. Märket följer villkoren i EU-förordningen om ekologisk produktion och anger att en produkt kontrolleras av finländska myndigheter. Produkten ska vara tillverkad, förpackad eller ettikerad i Finland. Märket beviljas av Livsmedelssäkerhetsverket.

EU:s ekologotyp

EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk är en försäkran till konsumenter om produktens ursprung och kvalitet. Livsmedel får endast märkas som ekologiska om minst 95 % av ingredienserna med jordbruksursprung är ekologiska. EU:n luomumerkki

EU:s ekologotyp, Europalövet, är obligatoriskt på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel som framställts inom EU. I fråga om andra ekologiska produkter och ekologiska produkter som importerats till EU är det frivilligt att använda logotypen.

Energimärket 

EnergimärketEnergimärket anger en anordnings energiförbrukning och prestanda. Målet med märkningen är att vägleda konsumenterna mot anordningar som förbrukar lite energi. Märkningen är obligatorisk för kylanordningar, tvättmaskiner, torktumlare, kombinerade tvättmaskiner och torktumlare, diskmaskiner, ugnar, lampor och luftkonditioneringsaggregat samt luftvärempumpa.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Taina Nikula, miljöministeriet, tfn 050 305 6945, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 22.8.2013 kl. 13.43, uppdaterad 8.3.2016 kl. 13.03

Utgivare: