Gå till innehållet

Nu öppnar Materialtorget – en ny digital plattform för annonser om avfall, biflöden och tjänster

Pressmeddelande 9.4.2019 kl. 9.02

Miljöministeriet och Motiva Oy informerar

 

Materiaalitori2.jpg

© Tiina Paju

Materialtorget har öppnat på adressen materiaalitori.fi. Det är fråga om en digital plattform för annonser om avfall, biflöden och tillhörande tjänster som aktörer antingen bjuder ut eller är intresserade av. Materialtorget främjar cirkulär ekonomi genom att på ett konkret sätt tillhandahålla material för återvinning.

Med hjälp av Materialtorget kan man öppet och transparent visa om det finns alternativ till den tjänst som kommunen är skyldig att ordna i andra hand. Kommunal avfallshantering i andra hand innebär att kommunen är skyldig att ordna hantering också för annat avfall än det som den i första hand ansvarar för, om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av privata tjänsteleverantörer och om avfallet lämpar sig för kommunens avfallshanteringssystem.

”Revideringen av avfallslagen medför nya skyldigheter för avfallsinnehavare och för kommunernas avfallsanläggningar, men samtidigt förtydligas också ansvaret när det gäller avfallshantering. Tack vare plattformen kan avfallsinnehavaren på ett genomskinligt sätt visa att ingen rimlig avfallshanteringstjänst erbjuds på marknadsvillkor. Ett bristande utbud på marknaden är redan i dag en förutsättning för att man ska kunna utnyttja kommunal avfallshantering i andra hand”, konstaterar Jenni Lehtonen, som är sakkunnig vid miljöministeriet.

Plattformen har tagits fram som ett led i revideringen av avfallslagen (646/2011), som genomförts i två faser. De lagändringar som ingick i den andra fasen godkändes av riksdagen den 27 februari 2019. Ändringarna träder i kraft i början av 2020. Revideringen innebär att avfallsinnehavaren först ska försöka hitta en marknadsbaserad avfallshanteringstjänst med hjälp av Materialtorget innan det är möjligt att be om avfallshantering i andra hand av kommunens avfallsanläggning i de fall värdet på den kommunala avfallshanteringen i andra hand är minst 2 000 euro per år.

”Materialtorget är en öppen och avgiftsfri tjänst för yrkesaktörer inom cirkulär ekonomi. I den pilotfas som nu inleds samlas det in kommentarer som gäller användningen av tjänsten så att den ska kunna utvecklas ytterligare. Dessutom kan förfarandet för begäran om kommunal avfallshantering i andra hand testas inom vissa kommunala avfallsanläggningars område”, påminner Ilkka Hippinen, ledande sakkunnig vid Motiva.

På dataplattformen kan man fritt annonsera om olika avfall, biflöden och tillhörande tjänster. Annonserna om materialflöden kan studeras per område och per materialtyp. På detta sätt kan också de aktörer som vill ta till vara material lättare hitta de material de behöver, och industriella symbioser uppstår snabbare.

Mer information:

Ilkka Hippinen, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 050 354 1110, ilkka.hippinen@motiva.fi

Jenni Lehtonen, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 066, jenni.lehtonen@ym.fi

 


Utgivare: