Miljöministeriet har ändrat den nationella övergångsplanen för stora förbränningsanläggningar

Nyhet 13-05-2020 kl. 10.16

Miljöministeriet har ändrat den nationella övergångsplanen för stora förbränningsanläggningar genom att stryka fyra anläggningar.

Följande anläggningar har strukits ur planen:

  • Metsä Fibre Joutseno Oy, fabriken i Joutseno, panna AA,
  • Tervakoski Oy, pannorna K14809, K17440 och K12731,
  • Helen Ab, Hanaholmens B-kraftverk, pannorna K3, K4 och K8 i fråga om utsläpp av svaveldioxid,
  • Helen Ab, Sundholmens B-kraftverk, pannorna K1 och K7 i fråga om utsläpp av svaveldioxid.

Övergångsplanen har ändrats i enlighet med de ansökningar som verksamhetsutövarna lämnat in. Bränsleeffekten hos Metsä Fibre Joutseno Oy:s och Tervakoski Oy:s anläggningar har reducerats så mycket att de inte längre kan ingå i planen. I fråga om Helen Ab:s anläggningar iakttas nu de utsläppsgränsvärden för svaveldioxid som anges i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar (936/2014). Ändringen av övergångsplanen beräknas inte ha några betydande miljökonsekvenser. Den nationella övergångsplanen upphör att gälla den 30 juni 2020 för de förbränningsanläggningar som fortfarande omfattas av planen.

  • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 6/2011 (Finlex) på sidan Luftvårdslagstiftningen

Meddelande om beslut som hålls framlagt vid statsrådets distributionscentral

Miljöministeriets beslut i ärende VN/9320/2019 hålls framlagt till och med den 19 juni 2020 vid Statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors. Beslutet gäller en ändring av den nationella övergångsplan för stora förbränningsanläggningar (med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt) som avses i 101 § i miljöskyddslagen (527/2014) och som statsrådet godkände den 20 december 2012. Detta meddelande publicerades på miljöministeriets webbplats den 15 maj 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Mer information:

Sami Rinne, konsultativ tjänsteman, sami.rinne@ym.fi, tfn 0295 250 361


Ämne:
Utgivare: