Husbolag får rådgivning i energifrågor med hjälp av artificiell intelligens

Pressmeddelande 08-05-2020 kl. 12.15

Motiva har utvecklat en energiassistenttjänst som ger husbolag råd för att förbättra energieffektiviteten. Denna AI-robot svarar bland annat på frågor som gäller uppvärmning och ventilation, energiunderstöd och energicertifikat samt hänvisar frågeställarna till källor för närmare information. Energiroboten är miljöministeriets och Motivas gemensamma pilotprojekt och även HRM klimatinfo har medverkat i arbetet.

Det nya energieffektivitetsdirektivet skapar behov av rådgivningstjänster som hjälper att nå målet om ett koldioxidsnålt samt energi- och materialeffektivt boende. Husbolagen utsågs inte av en slump till en målgrupp för försöket.

– Bostadsaktiebolag är i stort behov av reparationer, men samtidigt har bolagen också möjligheter att förbättra energieffektiviteten. Vi måste hjälpa husbolagen att hitta tillförlitlig och opartisk information för att husbolagens styrelser ska kunna rikta reparationsresurserna på bästa möjliga sätt, säger byggnadsrådet Jyrki Kauppinen vid miljöministeriet.

Kauppinen påpekar att en planenlig fastighetsskötsel gagnar husbolagen.

Utöver energirenoveringar ger energiassistenten information om husbolagens energiunderstöd samt om informationskällorna vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som beviljar understöd. ARA:s nya understöd har väckt stort intresse och frågor som i fortsättningen till en del kan skötas av AI-roboten.

I år testas om den automatiserade rådgivningen ger ny effekt och bättre kundservice samt hur rådgivningen med hjälp av artificiell intelligens påverkar annan energi-, renoverings- och energiunderstödsrådgivning. Försöket på ett begränsat område ger information om vilken användning artificiell intelligens lämpar sig för och vad ett mer omfattande införande av artificiell intelligens förutsätter.

– I framtiden anlitar man olika aktörers AI-rådgivare som kan diskutera sinsemellan. Det är viktigt att också rådgivningen som gäller energieffektivt och hållbart boende utvecklas i denna riktning, säger specialsakkunnig Saku Härkönen vid miljöministeriet.

Målet är en informationstjänst om hållbart boende

Energiassistenten kompletterar Motivas konsumentrådgivning och bidrar också till energi- och reparationskonsulternas arbete i olika organisationer.

– Vi planerar tillsammans med våra samarbetspartner en informationstjänst om hållbart boende som gör det enklare för konsumenterna att hitta olika organisationers informations- och rådgivningstjänster samt lösningsleverantörer. Pilotprojektet har ökat vetskapen om hur man lär robotar och vilka tekniska krav det ställer samt hur man bygger upp ett ekosystem inom plattformsekonomin, säger projektchef Jaakko Ketomäki vid Motiva.

Koldioxidutsläppen från boendet utgör en dryg fjärdedel av konsumenternas koldioxidutsläpp. Målen för koldioxidsnålhet förutsätter att en betydande del av finländarna minskar koldioxidavtrycket från boendet bland annat genom energireformer, förnybar energi och hållbara boendevanor. Med hjälp av informationstjänsten om hållbart boende är det möjligt att nå hundratusentals finländare och hjälpa till att fatta förnuftiga beslut med tanke på miljön, människors hälsa och ekonomin.

Testa energiassistenten i Motivas webbtjänst

Energiassistenten kan testas på Motiva.fi/taloyhtiot. Ketomäki påpekar att AI-roboten tränar ännu och kan inte svara på särskilt komplicerade frågor. Tjänsten är uppbyggd så att den efter att ha berättat om några grundläggande fakta hänvisar användarna till mer omfattande, tillförlitlig information.

– Fråga roboten om temaområden som du upplever som intressanta med tanke på att minska husbolagets energianvändning. Utvecklingen av AI-roboten fortsätter och den får lära sig nya saker som användarna är intresserade av, säger Ketomäki.

Ytterligare information:

Saku Härkönen, miljöministeriet, tfn 0295 250 183, saku.j.harkonen@ym.fi

Jyrki Kauppinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 122, jyrki.kauppinen@ym.fi

Jaakko Ketomäki, Motiva Oy, tfn 050 3000 119, jaakko.ketomaki@motiva.fi

Tjänsten finns tillgänglig på finska.


Utgivare: