Gå till innehållet

Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast

Pressmeddelande 5.12.2019 kl. 12.50
Muovinen ateria
© Miljöministeriets bildbank, Jani Laukkanen

Miljöministeriet tillsätter ett projekt för att börja bereda det nationella genomförandet av det så kallade direktivet om engångsplast*. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: minskad konsumtion, förbud mot produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt utökat producentansvar. De nationella författningarna ska ha satts i kraft senast den 3 juli 2021.

Inom projektet bereds ett utkast till en regeringsproposition om de ändringar som krävs i lagstiftningen. Dessutom ska Finland underrätta kommissionen om de nationella målen och metoderna för minskad användning av engångsmuggar och plastförpackningar för färdigmat. Finland deltar också i beredningen av de rättsakter och anvisningar som Europeiska kommissionen enligt direktivet ska anta. Finland ska därtill utveckla ett avfalls- och produktinformationssystem för att fullgöra de rapporteringsskyldigheter som direktivet förutsätter.

Projektet förutsätter ett omfattande samarbete med intressegrupper som tryggas med hjälp av samarbetsnätverket för färdplanen för plast och den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor. Inom ramen för projektet ordnas dessutom diskussionsmöten med olika intressegrupper. Ett utkast till regeringens proposition sänds på omfattande remiss nästa höst.

Mer information om direktivet om engångsplast och om hur projektet framskrider:

Mer information

Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi

Merja Saarnilehto, programchef för färdplanen för plast, tfn 0295 250 259, fornamn.efternamn@ym.fi

*Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön


Utgivare: