Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter och producentsammanslutningar ska årligen lämna in uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland. De uppgifter som ska lämnas in gäller mängden produkter som levererats till marknaden samt återvinning, utnyttjande och annan hantering av avfall som de orsakat. Producentsammanslutningen lämnar in uppföljningsuppgifterna för sina medlemmar. 

I inlämnandet av uppföljningsuppgifterna ber vi er använda pdf-blanketterna i tabellan nedan. Blanketterna ska fyllas för hand och skickas till NTM-centralen i Birkaland, kontaktuppgifterna finns i slutet av blanketten.

En avgift (Statsrådets förordning 1372/2018) tas ut för behandlingen och granskningen av uppgifterna.

De årliga tidsfristerna och blanketterna finns i tabellen nedan.

Produc entansvarsområde Årlig tidsfrist för inlämning Blankett
Ackumulatorer och batterier    31.3. Uppgifter från uppföljning av batterier och ackumulatorer (pdf)
Dryckesförpackningar    31.3.

-

Returpapper    30.4. -
Däck    30.4. -
El- och elektronikapparater    30.4. Uppgifter från uppföljning av el- och elektroniskapparater (pdf)
Skrotfordon    30.6. -
Förpackningar    30.9. -

Utöver uppföljningsuppgifter ska producenter och producentsammanslutningar dessutom lämna in de uppgifter om beslut av producentsammanslutningar som ska rapporteras till myndigheter.

 

Publicerad 11.3.2014 kl. 15.24, uppdaterad 9.1.2019 kl. 10.47