Miljöministeriet beviljar statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

Nyhet 15-05-2020 kl. 15.43

Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för informationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall 2020. Ansökningstiden för ansökan om understöd är 15.5–5.6.2020.

Målet med statsunderstödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. På detta sätt förhindrar man att oljeavfall hanteras på ett oändamålsenligt sätt eller kommer ut i miljön.

Understöd kan beviljas till ett totalt belopp av 1 540 000 euro.


Utgivare: