Gå till innehållet

Aktuellt fluorerade växthusgaser

  • Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthuseffekt (GWP-faktor minst 2500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning på minst 40 t CO2-ekv. begränsas från 1.1.2020. Anvandningen av regenererade eller återvunna F-gaset i service och underhåll är emellertid tillåten till 2030.
Publicerad 28.10.2019 kl. 13.26, uppdaterad 20.7.2020 kl. 14.00

Ämne: