Gå till innehållet

Aktuellt fluorerade växthusgaser

  • Kvotansökan för 2022 är öppen från 15.3.-15.4.2021 till 13:00 CET i F-gas portalen. En länk till pressmeddelandet finns här.
    • Företag som ännu inte har registerat sig i F-gasportalen måste göra det senast 1.3.2021 för att ansöka om kvoter för 2022.
  • Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthuseffekt (GWP-faktor minst 2500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning på minst 40 t CO2-ekv. begränsas från 1.1.2020. Anvandningen av regenererade eller återvunna F-gaset i service och underhåll är emellertid tillåten till 2030.
Publicerad 28.10.2019 kl. 13.26, uppdaterad 11.3.2021 kl. 10.21

Ämne: