Ismo Tiainen fortsätter som direktör för förvaltning och internationella ärenden vid miljöministeriet

Pressmeddelande 20-05-2020 kl. 15.08
Ismo Tiainen

Statsrådet har utnämnt Ismo Tiainen till direktör för förvaltning och internationella ärenden vid miljöministeriet för tiden 1.6.2020–31.5.2025. Tiainen är chef för ministeriets resultatområde för förvaltning och internationella ärenden.

Resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden svarar bland annat för ärenden som gäller utveckling av ministeriets förvaltning, styrning av miljöförvaltningen, styrning av verksamheten och ekonomin samt ärenden som gäller sammanjämkning av ministeriets multilaterala samarbete, Europeiska unionens yttre förbindelser i miljöfrågor, territoriellt samarbete, det nordiska samarbetet och det bilaterala samarbetet.

Ismo Tiainen är diplomingenjör till utbildningen. Tiainen har arbetat som direktör för förvaltning och internationella ärenden vid miljöministeriet sedan 2014 och tidigare varit chef för miljöministeriets enhet för internationella ärenden och EU-frågor (2013–2014), chef för gruppen för internationella ärenden (2010–2013) och chef för den grupp som ansvarat för FN-samarbete och annat multilateralt samarbete (2010). Innan Tiainen började arbeta på miljöministeriet innehade han bland annat olika uppgifter vid Finlands miljöcentral.

Tjänsten som direktör för förvaltning och internationella ärenden söktes av 16 personer.

Mer information

Hannele Pokka
kanslichef
0295 250 234
hannele.pokka@ym.fi


Utgivare: