Finland ratificerade klimatavtalet från Paris

Pressmeddelande 14.11.2016 kl. 23.33
tasavallan presidentti
Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet fredagen den 11 november. © Bild: Lauri Heikkinen, statsrådets kansli

Finland har anslutit sig till den skara av länder som ratificerat klimatavtalet från Paris i och med att ratifikationsinstrumentet för Finlands del överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York måndagen den 14 november. Detta föregicks av att republikens president ratificerade avtalet vid föredragningen fredagen den 11 november.

Parisavtalet trädde internationellt i kraft den 4 november och EU som gemenskap ratificerade avtalet redan tidigare.

Finland kunde slutföra sin nationella ratifikation före öppningssessionen för Parisavtalet i Marrakech på tisdagen. Den 25 oktober godkände Finlands riksdag regeringens proposition om ratifikationen av Parisavtalet med klara siffror.

”Detta ger oss ett tydligt mandat att agera för internationellt klimatsamarbete i Marrakech”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Hittills har 110 parter som sammanlagt står för cirka 77 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, inklusive Finland, ratificerat Parisavtalet.

Minister Tiilikainen leder Finlands delegation under högnivådelen av klimatmötet i Marrakech den 15–18 november.

Mer information:

Specialmedarbetare, Jyrki Peisa, tfn 050 364 08 36, fornamn.efternamn@ym.fi

Tuija Talsi, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 720 5574, fornamn.efternamn@ym.fi (det nationella förfarandet för ratificering av Parisavtalet)

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, tfn 050 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi (klimatförhandlingarna i Marrakech)

Jussi Palmén, kommunikationsexpert, tfn 050 532 2278, fornamn.efternamn@ym.fi (begäran om intervjuer med minister Tiilikainen under klimatförhandlingarna i Marrakech)


Utgivare: