Riksomfattande algöversikt 23.7.2020: Mer blågrönalger i insjöarna än föregående vecka, i havsområdet är algerna utblandade i vatten

Pressmeddelande 23-07-2020 kl. 15.57
Satellitbild av Finska viken tisdagen den 21 juli. Alger på vattenytan och alger som är utblandade i vattnet kan observeras från Finska vikens mynning ända fram till floden Neva. Kraftig molnighet i den centrala delen av Finska viken försvårar observationerna i området. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

Blågrönalgerna kan observeras både i havsområden och i insjöar. För närvarande förekommer blågrönalgerna i Finlands närliggande havsområden utblandade i vatten. Största delen av observationerna av blågrönalger i havsområdena längs kusten har gjorts i kustområdena i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. I insjöarna har mängden blågrönalger ökat en aning till följd av det varma veckoslutet och det lugna vädret. Blågrönalgssituationen är typisk för årstiden: vanligtvis förekommer det mest blågrönalger i månadsskiftet juli–augusti.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Högskolpraktikant Jere Laine, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 205, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Specialforskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

  • Seniorforskare Antti Räike, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 586, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Satellitobservationer

  • Forskare Sakari Väkevä, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 29 525 2088, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Iris Aarola, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 189, fornam.efternam@ymparisto.fi