Gå till innehållet

Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna

Pressmeddelande 16.8.2018 kl. 14.50
Tyrskyt merellä 2
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Inga stora ytanhopningar har observerats i Finlands havsområden, men det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger blandat i vattnet i de södra och sydvästra havsområdena. Dinoflagellat förekommer vid södra och sydvästra kusten och kan färga vattnet rödbrunt. Inga blågröna alger har observerats vid de flesta observationsplatserna i insjöarna, men enstaka rikliga blomningar förekommer fortsättningsvis i södra Finland. Mera på finska 

Stor karta om veckans 33 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen (Pressmeddelande 17.7.2018)

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE 
tel. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Dinoflagellaten i Östersjön

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE (till 17.8)
tel. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Antti Räike, Finlands miljöcentral SYKE (från 20.8)
tel. 0295 251 586, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi