Riksomfattande algöversikt 15.8.2019: Algsituationen i Finland har lugnat sig både i havsområdena och sjöarna

Pressmeddelande 15-08-2019 kl. 12.52
Levää Itämerellä
© USGS/NASA Landsat Program 13.8.2019, SYKE

Det svala och ostadiga vädret har minskat på algblomningarna både i Finlands havsområden och sjöar. I havsområdena förekommer det ännu blågrönalger i språngskiktet och som lokala ytblomningar. I sjöarna har blågrönalger observerats mest blandat i vattnet. Mera på Finska.

 

Bedömning av risken för algblomning:

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE (till 16.8.)
tln. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE (från 19.8.)
tln. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE
tln. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikations praktikant Ville Jäppinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 252 095, fornamn.efternamn@ymparisto.fi