Miljöns tillstånd i Västra Finland 2008

Miljöns tillstånd i Västra Finland har huvudsakligen utvecklats till det bättre

Översikten Miljöns tillstånd i västra Finland 2008 innehåller aktuell information om miljöns tillstånd; vattnen, luften och naturen. Översikten om miljöns tillstånd i västra Finland fokuserar på att följa upp tillståndet i vattnen och luften, belastningen och naturvärdena.

Miljöns tillstånd i regionen har huvudsakligen utvecklats till det bättre, eftersom t.ex. utsläppen i vattnen och luften har minskat. Naturens artrikedom och ekologiska status tryggas såväl genom att naturskyddsprogrammen verkställs som med frivilliga miljöstödsbeslut inom skogsbruket. Med hjälp av planläggning ökar planenligheten inom markanvändningen. Grundvattnen skyddas med planer och genom att rikta marktäkt till områden som med tanke på grundvattnen passar bättre för ändamålet.

Med avsikt på miljön är regionens största problem försurningen i vattendragen, som är en stor utmaning när det gäller värnandet om vattennaturen och vattenstatus. Växthusgaser och andra utsläpp i luften kan i framtiden sannolikt bättre kontrolleras genom att utöka den förnybara energiproduktionen och utveckla nya tekniska lösningar. Västra Finland är ett starkt energiteknologiskt kunskapsområde både nationellt och internationellt. Å andra sidan förutsätter den naturliga mångfalden att metoder som grundar sig på lag och förordning och frivilliga metoder samordnas.

Publicerad 11-02-2009 kl. 15.00, uppdaterad 28-11-2013 kl. 11.00