Gå till innehållet

YLVA för kommunerna

Enligt miljöskyddslagen skall kommunerna registrera följande information i datasystemet fr.o.m. 1.9.2017:

  • beslut som fattats av den kommunala miljövårdsmyndigheten om tillstånds- och tillsynsuppgifter
  • uppgifter om beslut som till följd av överklagande meddelats av Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen,
  • uppgifter baserade på registreringsanmälningar till den kommunala miljövårdsmyndigheten om registreringspliktiga verksamheter,
  • uppföljnings- och kontrolluppgifter och andra motsvarande uppgifter om miljötillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet som omfattas av den kommunala miljövårdsmyndighetens tillsynsansvar och som verksamhetsutövaren är skyldig att lämna tillsynsmyndigheten.

Följande fem egenskaper kommer att tilläggas till YLVA-systemet:

Registreringspliktiga verksamheter nämnda i Miljöskyddslagen bilaga 2:

  • asfaltstationer
  • betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter
  • distributionsstationer för flytande bränsle
  • medelstora energiproducerande anläggningar
  • verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel
  •  

Inloggning

YLVA finns ännu endast på finska, men verksamhetsutövarna kan rapportera på svenska i regionsförvaltningens e-tjänst. Verksamhetsutövarna rapporterar tillsyns- och övervakningsuppgifter i regionsförvaltningens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/. Kommunernas övervakare använder YLVA-datasystemet: 

Instruktioner - uppdateras senare (Ylva har en ny layout)

Bilderna kan se annorlunda ut i Ylva p.g.a. att datasystemet utvecklas hela tiden och instruktionerna uppdateras senare.

U-nummer

Kommunerna behöver ett U-nummer. Varje övervakare behöver ett eget personligt U-nummer. Samma personliga U-nummer anväds för alla kommuner som personen övervakar. U-numret är i kraft tillsvidare. Om U-numret inte har använts på ett år skickar NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) e-post till U-numrets ägare för att utreda behovet av U-numret. En kommun kan anhålla om flera U-nummer.

Om man har ett U-nummer för annat bruk kan rätten till att använda YLVA-datasystemet fås under samma U-nummer. Förändringar gällande U-numret görs också på blanketten nedanför (också då U-numrets innehavare byter från en kommun till en annan). Valtori skickar U-numret per e-post åt U-numrets nya ägare. Om användaren behöver ett nytt lösenord begärs det från Valtori: kehaelyte.asiakastuki(a)valtori.fi.

Den ifyllda blanketten skickas till: ylva(a)ely-keskus.fi

 

Publicerad 9.1.2018 kl. 10.07, uppdaterad 17.3.2020 kl. 12.53
Utgivare: