Gå till innehållet

Stadsregionens randområde växer - Nyland

Utveckling på lång sikt:
I Nyland har stadsregionerna spritt sig på ett vidsträckt område, och samhällsstrukturen är splittrad.
Utveckling på kort sikt:
Majoriteten av det nya byggandet utförs på områden som kan nås av hållbara färdsätt.
Utveckling i förhållande till mål
Målet för områdesanvändningen är en koldioxidsnål och resurseffektiv samhällsutveckling som stöder sig på det existerande, så att t.ex. klimatmålen uppfylls. Under de senaste åren har utvecklingen, till skillnad från tidigare, legat närmare målsättningarna. Det återstår att se hur permanent denna trend är.
taajamat ja lievealueet
Utvidgningen av tätorterna och stadsregionerna i Nyland 2010–2014
väestönmutokset sv
Befolkningsändringen i Nyland 2013–2016.

I Nyland koncentreras tillväxten till områden med god tillgänglighet – samtidigt utvidgas stadsregionen

Nylands befolkningstäthet är den högsta i Finland, och befolkningsökningen är i genomsnitt en procent per år. I slutet av 2016 var invånarantalet i Nyland 1,64 miljoner. Under de fem senaste åren har landskapet vuxit med cirka 90 000 invånare. De senaste årens tillväxt har koncentrerats allt mer till centrumen, men i synnerhet till huvudstadsregionen, där 70 procent av Nylands invånare bor. Enligt de nya detaljplanerna utfördes över 2/3 av byggandet på områden som är lättillgängliga med hållbara färdsätt. Till dessa delar förenhetligas samhällsstrukturen. Stadsregionernas utvidgning har också saktat ner.

Varför spelar samhällsstrukturen roll? En splittrad samhällsstruktur producerar mycket trafik, och ur hela samhällets perspektiv är den dyr och slösar med resurser. En splittrad samhällsstruktur splittrar också upp obebyggda områden och äter upp dem så de blir allt mindre. Det är också svårt att uppnå klimatmålen inom en splittrad samhällsstruktur. Då samhällsstrukturen är enhetlig är det lätt att ordna kollektivtrafik, grönområdena ligger nära bosättningen och det är lätt att förflytta sig mellan olika grönområden.

Källa: Statistikcentralen, SYKE, NTM-centralen i Nyland – miljö och naturresurser.

Publicerad dd.mm.2017

Publicerad 9.11.2017 kl. 11.36, uppdaterad 9.11.2017 kl. 11.36