Gå till innehållet

Arbetsresans medellängd har ökat till mer än 12 kilometer - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Arbetsresans medellängd har ökat under de två senaste decennierna.
Utveckling på kort sikt:
Arbetsresans medellängd har bevarats på så gott som samma nivå 2009–2014.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att styra arbetsresenärer till att främst använda hållbara färdsätt.

Genomsnittet för arbetsresans längd enkel väg 1980-2014

Genomsnittet för arbetsresan Nyland

Källa: Systemet för förvaltning av miljödata Hertta. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (Uppföljningssystemet för samhällsstrukturen, på finska)/SYKE, Statistikcentralen.

Källor:

Mobilitetsundersökning. HSL, 2012.

Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 (Persontrafikundersökning 2010 -2011, på finska). Trafikverket.

Båda dessa undersökningar uppdateras som bäst. Resultaten från persontrafikundersökningen väntas på våren 2018.

 

Publicerad 3.11.2017 kl. 9.19, uppdaterad 25.10.2017 kl. 11.01