Gå till innehållet

Antalet personbilar ökar - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Antalet personbilar ökar.
Utveckling på kort sikt:
Antalet personbilar ökar.
Utveckling i förhållande till mål
Den klimatpolitiska planen på medellång sikt KAISU var på remiss under våren 2017. I synnerhet i huvudstadsregionen ska man hejda ökningen i personbilstrafiken och styra invånare att i första hand använda kollektivtrafik, promenera och cykla.

Registrerade personbilar 2000 - 2017 (30.6)

Antalet personbilar 2000-2013 Nyland

Källa: Trafi

Bilbeståndet är gammalt - hårda utsläppsmål  för vägtrafiken

Enligt EU:s utsläppsminskningsmål samt den nationella energi- och klimatstrategin ska utsläppen från trafiken halveras från 2005 års nivå innan 2030.

I synnerhet i huvudstadsregionen ska man hejda ökningen i personbilstrafiken och styra invånare att i första hand använda kollektivtrafik, promenera och cykla. I Nyland finns 26 kommuner, varav en del är urbana städer och en del är landsortsaktiga kommuner.

På hösten 2017 föreslog kommunikationsministeriets arbetsgrupp att anskaffningen av lågemissionsfordon ska främjas och biobränslens andel ska ökas.

 

Källor:

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU) utlåtandeversion 2017, Miljöministeriet

KM meddelande 30.8.2017 Minskade utsläpp från trafiken nås genom ett brett urval av metoder.

Publicerad 3.11.2017 kl. 8.47, uppdaterad 24.10.2017 kl. 10.55