Regional struktur

Koldioxidutsläppen från trafiken har minskat trots att arbetsvägen blivit längre

I Finland har man länge ansett att den ständigt ökande bilismen nästan är en naturlag. Fastän antalet personbilar fortfarande växer, har antalet kilometer som körts med dem visat tecken på nedgång under 2000-talet. Koldioxidutsläppen från trafiken har minskat, huvudsakligen för att bränslena utvecklats. När ekonomin får ett uppsving kommer koldioxidutsläppen sannolikt att öka igen, och de mål som har uppställts för koldioxidutsläppen i EU kommer att vara svåra att uppnå.

I och med att stadsregionerna blivit större har finländarnas genomsnittliga arbetsväg i en riktning ökat till 14 kilometer. Tjänsterna, såsom butikerna, ligger också på längre avstånd än förr. Kollektivtrafikens andel av persontrafiken minskar. Ett stort antal grönområden i städerna är en positiv sak med tanke på en fungerande samhällsstruktur. I Finland har vi allmänt taget mer grönområden i städerna än i övriga Europa. Grönområdena är viktiga för stadsborna, och under de senaste åren har man också börjat odla nyttoväxter i städerna.

Nationella indikatorer (på finska)

Regionala indikatorer

 

Publicerad 12-05-2014 kl. 10.44, uppdaterad 12-01-2021 kl. 15.09