Riksomfattande algöversikt 18.7.2019: Mängden blågrönalger har ökat både i havsområdena och sjöarna i FInland

Pressmeddelande 18-07-2019 kl. 13.31
suomenlahti_20190717
Blågrönalger i Finska viken 17.7.2019. © ESA Copenicus Sentinel-2 Data, SYKE

I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat från förra veckan och det finns rikligt med alger inblandat i vattnet. I sjöarna har också mer blågrönalger observerats än förra veckan, men ändå mindre än typiskt för denna tid på sommaren. Mera på Finska.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning:

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 286, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikations praktikant Ville Jäppinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 252 095, fornamn.efternamn@ymparisto.fi