Hurdant är Östersjöns tillstånd

Östersjöns tillstånd utreds kontinuerligt och bedömningar av havets tillstånd och belastning offentliggörs i form av rapporter, meddelanden, indikatorer, översikter och aktuell information av olika slag på nätet.

Vedenalaista elämää
Bild: Ilkka Lastumäki

Informationen produceras av havscentret vid SYKE i samarbete med flera andra forskningsinstitutioner, myndighetsinstanser och medborgarorganisationer (bland annat Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet LUKE, Geologiska forskningscentralen GTK, Forststyrelsen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, NTM-centralerna och Naturvetenskapliga museet).

På den här sidan finns täckande information om tillstånd och belastning gällande Östersjön och kustvattnen. Informationen baserar sig på Finlands program för uppföljning av havsvården. Informationskällor är bland annat forskningsfartygens provtagningar, observationer som produceras av handelsfartygens automatiska mätinstrument, satellitkartläggningar, beräkningar av marina däggdjur och fåglar, mätningar utförda av regionala miljömyndigheter längs kusten och observationer som uppgetts av medborgare.

Bedömning av de finländska vattendragens ekologiska status  2013

 

 Syreläget i östersjön, mätningar av havsforskningsfartyget Aranda

Alg@line-information uppmätta av handelsfartyg

Publicerad 14-10-2014 kl. 12.44, uppdaterad 12-12-2018 kl. 17.42