Gå till innehållet

Dialog över Finska viken

Nyhet 10.10.2018 kl. 11.34
Finska viken
PLAN4BLUE-projektets samtliga alternativa utvecklingsförlopp verkar de mänskliga aktiviteterna år 2050 vara koncentrerade till vissa områden (intensivt blå färg). Planläggningen av dessa bör därför få speciell uppmärksamhet. Bild: Finlands Natur / Plan4Blue

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

Riku Varjopuro
Riku Varjopuro © Kuva: Magnus Östman

”Vi granskar även metoder som stöder planeringen av hållbar utveckling. Det görs till exempel genom framtidsstudier. Vi gör upp alternativa framtidsscenarier för till exempel energiproduktion, sjöfart och fiske. Ett genomgående tema är miljö-vård och naturskydd", berättar gruppchef Riku Varjopuro vid Finlands miljöcentral i det senaste numret av Finlands Natur.

"Vi gör också bedömningar av hur scenarierna påverkar ekonomi och mänskor. I projektet deltar forskningsinstanser och myndigheter från båda länderna. Samarbetet görs också med många organisationer och företag.”

Ytterligare information

Gruppchef Riku Varjopuro, Finlands miljöcentral
tfn +358 295 251 725, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Läs mera:

Dialog över Finska viken (Finlands Natur nr 3/2018)