Kontaktinformation

KIPSI-projektet hör till bl.a. vattenenhetens uppgifter på NTM-centralen i Egentliga Finland

Sami Talola, projektledare
sami.talola(a)ely-keskus.fi, tfn. 050 3128 983

Tanja Pajunoja, specialsakkunnig
tanja.pajunoja(a)ely-keskus.fi, tfn. 050 3977836

Mikko Jaakkola, överinspektör
mikko.j.jaakkola(a)ely-keskus.fi, tfn 0295 022 870

Mirja Koskinen, enhetschef
mirja.koskinen(a)ely-keskus.fi, tfn 0295 022 886

Rådgivning: ProAgria Västra Finland

Terhi Ajosenpää

Satu Näykki

Jarmo Pirhonen

Heikki Ajosenpää

Satu Paananen

Elina Yrjövuori

Juho Moisio

Minna Pohjola

Jenni Lukkaroinen

Riikka Mäkilä

Michaela Kontu

Rådgivning på svenska: Finska Hushållningssällskapet

Nora Lindroos

Peter Fritzén

 

Publicerad 08-04-2020 kl. 13.46, uppdaterad 05-10-2021 kl. 13.04