Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Specialforskare Hermanni Kaartokallio från Suomen ympäristökeskus. © Eeva Eronen-Rasimus/Suomen ympäristökeskus

Enbart en del av de biologiskt nedbrytbara plasterna bryts ned snabbt också i Östersjön

Pressmeddelande 14.11.2019, Finlands miljöcentral
Finlands miljöcentral SYKE har utrett hur biologiskt nedbrytbart och biobaserat material de facto bryts ned i Östersjöns havsmiljö. Detta utreddes med havsexperiment som pågick i ett år. En del av materialen bröts ned så gott som helt och hållet redan på ett halvt år, medan en del nästan inte alls bröts ned på ett år.

Publicerad 14.11.2019 kl. 11.00, uppdaterad 14.11.2019 kl. 11.00