Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

© Kimmo Aronsuu

Utredningen av statens vattenhushållningsprojekt: största behovet av utveckling gäller underhållet av regleringsdammar och förbättrandet av fiskens vandringsmöjligheter

Pressmeddelande 28.7.2020 Finlands miljöcentral
En omfattande bedömning av statens vattenhushållningsprojekt har gjorts för första gången. Enligt utredningen är två tredjedelar av alla regleringsprojekt i sjöar och älvar, byggandet av fiskvägar, konstgjorda vattenmagasin, vallar, dammar och diken, fortfarande aktuella och nödvändiga. Närmare hundra av projekten är emellertid helt eller delvis föråldrade, vilket innebär att tillstånd, avtal och skyldigheter med anknytning till dessa bör behandlas på nytt.

Publicerad 28.7.2020 kl. 11.10, uppdaterad 28.7.2020 kl. 11.10