Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Vi reviderar naturvårdslagen, svara på enkäten och påverka.

Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten

Pressmeddelanden 24.1.2020, Miljöministeriet
Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. Inom ramen för projektet revideras naturvårdslagen och naturvårdsförordningen, och det kommer också att beredas en ny lag om ersättning av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Dessutom ska förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Svara på enkäten.

Publicerad 24.1.2020 kl. 8.43, uppdaterad 24.1.2020 kl. 8.43