Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

© Adobe Stock / Jani Riekkinen

Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation (syke.fi)

Pressmeddelande 6.4.2021 Finlands miljöcentral SYKE
Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av kompensationsprojekt. Dessutom behövs det riktlinjer för hur inhemska utsläppskompensationer ska användas i kommunerna samt förhållandet mellan dessa kompensationer och statens klimatmål, speciellt inom markanvändningssektorn.

Publicerad 6.4.2021 kl. 10.34, uppdaterad 6.4.2021 kl. 10.34