Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

2020 var ett år av betydande naturåtgärder i Finland

Pressmeddelande 29.12.2020 Miljöministeriet
År 2020 har Finland arbetat exceptionellt hårt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. I hela landet har man satsat på vården av olika livsmiljöer genom det nya livsmiljöprogrammet Helmi och på den biologiska mångfalden i skogarna genom METSO-handlingsplanen. Det frivilliga skyddet av skogar har också utvidgats till norra Finland. Dessutom har friluftsinfrastruktur iståndsatts både i nationalparker och i kommunernas områden för närrekreation, och finländarna har besökt naturobjekt med nyfunnen entusiasm.

Publicerad 30.12.2020 kl. 14.53, uppdaterad 30.12.2020 kl. 14.53