Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Läget angående blågröna alger 10.7.2019 i satellitbild. © ESA Copernicus Sentinel-2 Data 10.7.2019, Finlands miljöcentral SYKE

Mängden blågrönalger har ökat i Finlands havsområden, i sjöarna klart mindre blågrönalger

Riksomfattande algöversikt 11.7.2019 Finlands miljöcentral
I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat och alger finns inblandat i språngskiktet. Även ytblomningar har observerats. I sjöarna är mängden blågrönalger liten för tidpunkten och om det ostabila vädret fortsätter är det osannolikt att ytblomningarna ökar.

Publicerad 11.7.2019 kl. 13.52, uppdaterad 11.7.2019 kl. 13.52